Skola och utbildning

 

Kunskap är skolans viktigaste uppgift, därför är kunskapsmål, tidig kunskapskontroll och tidiga stödinsatser till elever som behöver sådana ovärderliga

 

Läraryrkets status behöver återupprättas. En lärarlegitimation och därmed även ett stopp för anställning av obehöriga lärare är en nödvändig åtgärd.

 

I förskolan ska lek och lärande kombineras så att upptäckarlusten och barnens nyfikenhet skapar en positiv inställning till ny kunskap.

 

Gymnasieskolan ska vara anpassad efter att ungdomar är olika. Den som vill ha en yrkesexamen ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet.

 

 

 

 

 

 

 

     

www.sarahkarlsson.se