Migration och integration

 

Arbete, en egen försörjning, och svenskakunskaper är nyckeln till integration. Utanförskap och segregation innebär personliga tragedier. 

 

Man ska kunna komma till Sverige för att söka jobb eller för att söka skydd men de insatser man får för att integreras i det svenska samhället ska i vilket fall vara personliga.

 

Gruppen invandrare består av många olika grupper och ska inte ses som en belastning utan som en tillgång för samhället.

 

För mig som socialliberal är det viktigt att frigöra den enskildes initiativkraft istället för att skapa passivitet och bidragsberoende.

 

Arbetskraftsinvandring är ett måste för att svenska företag ska kunna konkurrera internationellt. För att företag ska kunna växa måste de kunna rekrytera nyckelpersoner också från utlandet.

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se