Kultur och fritid

 

Att satsa på kultur är viktigt för att hela länet ska leva och för att människor ska vilja flytta till Västernorrland.

 

Jag vill föra en kulturpolitik som gynnar privata initiativ på lika villkor som kommunala och länsövergripande landstingsdrivna alternativ.

 

Det är viktigt att merparten av alla arrangemang som riktar sig till barn och ungdomar även i framtiden ska vara kostnadsfria. Att alla barn får tillgång till kultur på lika villkor är viktigt annars finns risken att man skapa klyftor som beror på föräldrarnas inkomst.

 

Våra barn och ungdomar är alldeles för stillasittande. Det behövs satsningar på barn och ungdomars fritid som skapar enkel tillgång till fritidsaktiviteter som gynnar rörelse i vardagen.

 

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se