Jämställdhet och jämlikhet

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Sverige är fortfarande ett land med orättvisa skillnader mellan könen. Lika lön för lika arbete är något vi tyvärr fortfarande måste kämpa för.

 

För att lätta på arbetsbördan för inte minst barnfamiljer är avdragsrätt för hushållsnära tjänster (RUT) viktigt. Det skapar kvinnligt företagande och hjälper barnfamiljer att få ihop vardagspusslet. Genom att ge fler möjlighet till avlastning i hemmet förbättras möjligheterna för både kvinnor och män att få mer tid för barnen och för karriären.

 

Jämställdhet och jämlikhet handlar inte bara om jämställdhet mellan könen. Det handlar också om att motverka diskriminering av minoriteter.  

 

 

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se