Värderingar

 

Som socialliberal värnar jag individuell frihet, men med frihet kommer ansvar. Varje individ måste själv få forma sitt liv och samhället ska finnas där när någon faller och behöver hjälp upp

 

För mig är frihet, allas lika värde och solidaritet grunden jag vilar min politik på.

 

Solidaritet handlar för mig om att ha välfärdssystem som är utformade för att värnar de svaga. Solidaritet handlar också om att aktivt stödja kampen för demokrati i världens diktaturer.

 

Fri rörlighet för människor och varor över nationsgränserna är viktigt för mig. Här ligger både den personliga friheten och alla människors lika värde.

 

 

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se