EU, Euron och globalisering

 

Sverige behöver världen och EU är det bästa redskap vi har för att lösa gemensamma problem som klimathotet och organiserad brottslighet.

 

Frihandel skapar välstånd. Riv EU:s tullmurar mot fattiga länder.

 

Alla länder i EU ska vara med och ta ansvar. Vi behöver en human asylpolitik och flyktingars rätt till en fristad från förtryck måste försvaras.

 

Sverige ska delta i fredsfrämjande och fredsbevarande insatser.

 

Ja till Euron. Jag vill precis som mitt parti att Sverige deltar fullt ut i Europasamarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

     

www.sarahkarlsson.se