Brottsbekämpning

 

Det förebyggande arbetet där en bra politik för skola, jobb och integration är hörnstenar är det bästa sättet att minska brottslighet.

 

Kriminal-vården ska vara en vändpunkt, inte en ändstation. Det behövs tidigare insatser när unga begår brott. Satsningar på arbete, behandling och utbildning är viktiga för återanpassning i samhället.

 

Det behövs ett stärkt skydd för individer som lever under hot. Främst gäller detta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation och brytit sig lös.

 

Vi behöver en nolltolarans mot organiserad brottslighet. Den svenska polisen måste bli effektivare och en överstatlig europeisk polis likt USAs FBI behövs.

 

 

 

 

 

 

 

     

www.sarahkarlsson.se