Arbete och näringsliv

 

För att arbetslösheten ska kunna minska måste fler företag växa och anställa. Sänkta skatter på företagande och arbete och en flexiblare arbetsrätt är det bästa sättet att skapa nya jobb.

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) måste moderniseras. Det behövs turordningsregler som baseras mer på personlig kompetens och lämplighet. Dagens regler utgör ett hinder för anställning måsta gånger, framför allt i små företag.

 

Idag är det nära en miljon människor som arbetar som inte har någon arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte acceptabelt. Folkpartiet vill därför att alla som arbetat en viss tid ska omfattas av en inkomstberoende arbetslöshetsförsäkring som fungerar på samma sätt som sjukförsäkringen.

 

 

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se