Infrastruktur

 

Tillgång till en god och pålitlig infrastruktur är en av grundförutsättningarna för att mäta sig i den globala konkurrensen.

 

Som en del av detta är det viktigt att bygga ut och modernisera tågtrafiken inte minst i Norrland där sträckorna är långa och transporter med lastbil kostsamma inte minst för miljön. Sverige behöver också nya moderna höghastighetsbanor mellan storstäderna.

 

Kollektivtrafiken är viktig för att skapa bättre stadsmiljöer och minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

www.sarahkarlsson.se